“ESPURNES DE PENSAMENT” "fotografies inquietes" "imatges per reflexionar"... "filosofia en xarxa"

dilluns, 14 de setembre del 2015

nº 0 "Què és la felicitat? La felicitat pot aprendre's o pot adquirir-se?"

Feta per F.D. Subirats


 La felicitat ha estat objecte de reflexió filosòfica des de sempre. Epicur recomanava defugir de tota filosofia que no ens aportés felicitat.
Aristòtil explicava que tothom està d'acord en què la felicitat és el bé suprem i que tothom la desitja, el problema rau en especificar què és o com podem arribar-hi.“[...] Digamos [...] cuál es el supremo entre todos los bienes que pueden realizarse. Casi todo el mundo está de acuerdo en cuanto a su nombre, pues tanto la multitud como los refinados dicen que es la felicidad [eudaimonía], y admiten que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Pero acerca de qué es la felicidad, dudan y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios. Pues unos creen que es alguna de las cosas visibles y manifiestas, como el placer o la riqueza o los honores; otros, otra cosa; a menudo, incluso una misma persona opina cosas distintas: si está enfermo, la salud; si es pobre, la riqueza; [...] Pero algunos creen que, aparte de toda esta multitud de bienes, hay algún otro que es bueno por sí mismo y que es la causa de que todos aquéllos sean bienes” (ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1095a, trad. de M. Araujo y J. Marías, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, p. 3).
 

“Se discute también si la felicidad es algo que puede aprenderse o adquirirse por costumbre o ejercicio, o si sobreviene por algún destino divino o incluso por fortuna. Pues si alguna otra cosa es un don de los dioses a los hombres, es razonable que también lo sea la felicidad, y tanto más cuanto que es la mejor de las cosas humanas. Pero esto sería acaso más propio de otra investigación. Parece que aun cuando no sea enviada por los dioses, sino que sobrevenga mediante la virtud y cierto aprendizaje o ejercicio, se cuenta entre las cosas más divinas. [...] Pero si es mejor ser feliz así que por la fortuna, es razonable que sea de esta manera [...] Por otra parte, sería un gran error dejar a la fortuna lo más grande y hermoso” (Ética a Nicómaco, 1099b, cit., p. 12).

   "Si la felicitat és una activitat d'acord amb la virtut, és lògic que ho sigui d'acord amb la virtut més elevada, i aquesta seria la virtut de la part millor de l'home. Tant si és la intel.ligència com si és alguna altra cosa el que, d'acord amb la naturalesa, sembla governar, dirigir i tenir coneixement del que és bell i del que és diví, per ser diví en si mateix o per ser el més diví que hi ha en nosaltres, la seva activitat d'acord amb la seva virtut específica seria la felicitat perfecta. I que és una activitat contemplativa, ja s'ha dit. Sembla que això concorda no només amb les paraules anteriors, sinó també amb la veritat."
Aristòtil: Ética a Nicòmac.

diumenge, 13 de setembre del 2015

Mostra de Fotografia filosòfica 2015-16


CONVOCATÒRIA DE LA NOVENA MOSTRA DE FOTOFILOSOFIA


Per tal de celebrar la Jornada Mundial de la Filosofia de 2015 (UNESCO, novembre) es convoca la Mostra de fotofilosofia. Volem enriquir el pensament filosòfic a secundària tot aprofitant la creativitat de l’alumnat i cercant noves formes de col·laboració entre els departaments de Filosofia dels instituts. L’objectiu de la Mostra és aplegar “espurnes de pensament” fetes per alumnes de secundària expressades en una fotografia digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la filosofia.BASES:

 1. El termini d’aquesta convocatòria és del 14 de setembre al 2 de novembre de 2015. S’admeten també posts fets el curs anterior que no s’haguessin pogut incloure en la Mostra de 2014.
 2. Es participa per centres a través de blogs. Cada professor o professora crea un blog exclusiu per a Fotofilosofia dels de la XTEC o de Blogger (aquests són més senzills). El blog s’anomena filo+nomdelinstitut. S’hi afegeixen enllaços amb els altres centres participants. És aconsellable aprofitar els blogs d’anys anteriors, sense esborrar els posts antics.
 3. S’inscriu el centre al formulari del CREAIF (menú esquerre “Inscripció fotofilosofia”).
 4. Cada post correspon a un alumne/a. Poden introduir-los ells mateixos, o fer-ho alguna persona encarregada o, encara més fàcil, a través de l’adreça de correu del blog.

Si s’accedeix en el blog:

  1. En el títol s’hi escriu el número del post (si es coneix) i la pregunta;
  2. Dins el post es puja la fotografia en mida gran i centrada;
  3. Al peu d’aquesta, al marge dret s’hi escriu “Feta per+alias/nom”.
  4. Convé afegir-hi etiquetes o categories:: natura-cultura, Nietzsche, antropologia, metafísica ...).

Si s’envia per mail:

1.    Tenint la fotografia en la pantalla del dispositiu, se selecciona “enviar per correu”. I s’hi posa l’adreça mail del blog. Caldrà que el professor hagi habilitat i creat una adreça per la recepció de posts per correu en la configuració del blog.

2.    En l'assumpte o tema del mail, s’escriu la pregunta. A l’interior, al peu de la foto “Feta per+alias/nom”. S’envia.


 1. Els posts han de ser originals. Cal que cada participant disposi del dret d’ús de la fotografia (de preferència n’ha de ser l’autor, o disposar del permís explícit de la persona autora). El format de les fotografies ha de ser JPEG. El pes del fitxer no pot ser superior a 600 kb (Blogger les redueix automàticament).
 2. Les fotofilosofies podran ser publicades en altres llocs. Es sotmeten a llicència Creative Commons de reconeixement, ús no comercial i sense modificació.
 3. Si és l’alumnat que posteja la seva fotofilosofia, un cop fet ho comunicarà al seu  professor o professora.
 4. Cada centre seleccionarà un 10% de les millors fotofilosofies i les enviarà per presentar-les a l’acte públic de tots els centres participants, que es farà el dia 18 de novembre de 2015 a les 17 hores a l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia de la UB, on assistiran els autors o autores i en rebran el reconeixement.  Alguns criteris de valoració: pregunta punyent, valor artístic de la fotografia, potència de la interrelació (es precisen en el blog de la Mostra).
 5. De totes les presentades, se seleccionaran tres fotofilosofies que seran defensades breument per les seves autores o autors en l’acte final de la mostra.